Jord og Planetære Systemer

Sektionen for Jord og Planetære Systemer dækker diverse felter om solsystemets oprindelse, planetdannelse og -differentiering, meteoritics, palæontologi og sedimentologi.

Vi søger motiverede studerende med interesse indenfor meteoritics, tidlig solsystems-dannelse, planetdannelse og -differentiering, palæontologi og/eller sedimentologi. Vi tilbyder interessante, integrerede felt- og laboratoriebaserede projekter i et stimulerende, multidisciplinært miljø ved Statens Naturhistoriske Museum. Studerende opfordres til at være aktive medlemmer af vores diverse forskningsgruppe og til at deltage i sektionens events, såsom ”student science days”, ugentlige tidsskrift diskussioner og aktiviteter uden for undervisningen.

Sektionen er delt i fire under-sektioner

Stjerne- og Planetformation, inklusiv solsystemets oprindelse

Vi integrerer terrestrisk geologi, meteoritics og isotop-geokemi til at undersøge oprindelsen og dannelsen af solsystemet og terrestriske planeter ud fra et dynamisk perspektiv. Vi huser førende isotop-laboratorier på Statens Naturhistoriske Museum, der er dedikeret til vores forskning. Se mere information på http://starplan.dk.

Projekter:

 • Timing for og karakteristika af Mars’ tidligste skorpe
 • Tidspunktet for Jordens differentiering i kerne, kappe og skorpe
 • Vækst og differentiering af tidlige planetisimaler

For mere information:
Martin Bizzarro (bizzarro@snm.ku.dk)
James Connelly (connelly@snm.ku.dk)

Palæontologi og udviklingen af liv på Jorden

Optrævler kausale mekanismer bag forandringen af tidlig Palæozoisk biodiversitet. Vi bruger brachipod taxonomi som grundlæggende ramme for palæoøkologiske, biogeografiske og biostratigrafiske studier, som kombineres med store globale databaser til at studere påvirkningen af biotiske og abiotiske processer på vigtige evolutionære begivenheder.Vi integrerer disse discipliner med geokemiske proxy og geokronologi til at forbedre lavere Palæozoisk stratigrafi.

Projekter:

 • Mellem-Ordovicium brachiopod faunaen i Lysaker Leddet, Huk Formationen, Skarra, Sverige
 • Klimaforandringer under Ordovician: geokemiske optegnelser fra offshore successioner, Öland, Sverige

For mere information:
Christian Mac Ørum Rasmussen (christian@snm.ku.dk)

Sedimentære og bassin analyse

Vores gruppe arbejder med en bred række af projekter relateret til sedimentologi og bassin analyse, inklusiv felt- og kernebaserede studier af kalk og Danian kalksten i Danmark, og øvre Palæozoiske sedimenter på Svalbard og Grønland.

Projekter:

 • Facies analyse af Tidlig Karbon fluvialmorfologiske sedimenter i centrale Spitsbergen
 • Facies analyse af Silurian marginale marine carbonater og siliciclastics, sydlige Norge
 • Diagenese af Øvre Perm carbonatophobninger ved brug af mikroskopi og isotop geokemi, integreret med felt-baseret facies analyse

For mere information:
Lars Stemmerik (lars.stemmerik@snm.ku.dk)

Kalibrering af Jordens tid

Vi udvikler og bruger høj-præcisionsteknikker til aldersdatering (40Ar/39Ar, U/Pb, astronomisk) for at forstå de store klimatiske, vulkanske, tektoniske og evolutionære begivenheder, inklusiv menneskets oprindelse, der har formet Jorden og det liv, vi ser idag. Se mere information på http://quadlab.dk.

Projekter:

 • Vulkanisme, klima og dannelsen af store magmatiske ophobninger (Large Igneous Provinces - LIPs)
 • Naturkatastrofer associeret med ø-vulkanisme
 • Tidspunktet for terrestriske nedslagsstrukturer

For mere information:
Michael Storey (michael.storey@snm.ku.dk)