Geogenetik

Nøgleordene, der definerer forskningen i Sektionen for Geogenetik, er fossilt DNA, arkæologisk videnskab, masseuddøen, klimaforandringer og menneskers migrationer. Vi eliminerer gamle myter – og laver bedre forklaringer på nogle af de store spørgsmål indenfor evolutionen af menneske- og dyrearter. Forskningsområderne i sektionen dækker et væld af emner, inlusive: Palæoklima, evolutionsbiologi, populationsgenetik, megafauna demografi, Kvartær zoologi, menneskets udvikling og migration, patogener, fossil DNA og proteiner, miljømæssig historie og zooarkæologi.

Eksempler på projekter ved Sektion for Geogenetik

  • Muliti-proxy beviser for klimaforandringer og fugles migrationsmønstre på Bjørnøya under Holocæn. Vejledere: Anders Schomacker (anders.schomacker@snm.ku.dk) & Anne Hormes.
  • 4000 års ressource-økonomi på Grønland: en aDNA tilgang til at studere arkæologiske køkkenmøddinger. Vejleder: Anders Johannes Andersen (ajhansen@snm.ku.dk).
  • Stratigrafi og sedimentære egenskaber af drumline landformer ved Nordenskiöldbreen, Svalbard. Vejleder: Anders Schomacker (anders.schomacker@snm.ku.dk)
  • Next generation sekventering af miRNA i vævsprøver af basal celle carcinoma og raske kontroller. Vejleder: Anders Johannes Andersen (ajhansen@snm.ku.dk).
  • Dyreknogler fra middelalderlige aflejringer i Læderstræde, Roskilde - en zooarkæologisk analyse. Vejleder: Anne Birgitte Gotfredsen (abgotfreds@snm.ku.dk).
  • Indsigt i insekternes mikrobiomer. Vejleder: Anders Johannes Andersen (ajhansen@snm.ku.dk).
  • Zooarkæologisk dokumentation af rotter (Rattus sp.) i Danmark gennem analyse af artsspecifikke karakterer i skelettet. Vejleder: Inge Bødker Enghoff.
  • Tydningen af iskappens tilbagetrækning i Sydvest Grønland. Vejledere: Kurt H. Kjær (kurtk@snm.ku.dk) & Anders Schomacker.

”Tydningen af iskappens tilbagetrækning i Sydvestgrønland”

Projektet undersøgte tidspunktet for iskappens tilbagetrækning i Sydvestgrønland gennem cosmogen nuklid-datering og placerede tidspunktet i konteksten af rekonstruktioner af andre tilbagetrækninger på Grønland. Studiet involverede også ophold ved The University of Buffalo og The State University of New York til forberedelse af samples til datering.

Studerende: Anita Hinz Lyng Sørensen. Vejledere: Kurt H. Kjær (kurtk@snm.ku.dk) & Anders Schomacker.