Geobiologi og mineraler

Ud fra et heobiologisk perspektiv forsøger vi at forstå co-evolutionen af biosfæren, litosfæren, hydrosfæren og atmosfæren gennem Jordens historie. Vi bruger mineralkemi, isotopkemi, sedimentære strukturer og fossiler i den geologiske historie til at rekonstruere kemiske og fysiske miljøer i tidligere økosystemer. Vores forskning understreger vigtigheden af at forstå geologiske processer i konteksten af den kemiske inflydelse på liv, både i moderne og forhistoriske miljøer, og ser liv, vand, luft og jord som komponenter af et åbent og integreret Jordsystem.

Eksempler på projekter lavet ved Sektionen for Geobiology

Det umiddelbare ånde-paradox hos tidlige dyr

Kortvarige ”detox begivenheder” er blevet opdaget i den Cambriske Alum skifer-formation i Sverige. Disse begivenheder ledsages en gang imellem af fossiler fra dyr (brachiopoder), hvilket indikerer at disse dyr kun invaderede havbunden under korte detox perioder. Dette projekt bruger avanceret masse spektometry (ICPMS) til at verificere, at molybden-analyse ved brug af kerne-scanning XRF er en pålidelig metode.

Vejleder: tais.dahl@snm.ku.dk

Kontinenternes opståen

Fremkomsten af kontinental-skorpen over havet er en vigtig kontrol af Jordens klima, og erosion af jordoverfladen supplerer vigtige næringsstoffer til biosfæren, men hvornår, kontinenterne først ”dukkede op”, vides ikke. Visse regioner af det 3,7 mia år gamle Isua supracrustale bælte dokumenterer meget lav hydrogenisotop-sammensætning, der kunne være det tidligste bevis for erosion af jordoverfladen. Dette projekt inkluderer grundige undersøgelser af geologiske kort, samples, felt-fotos og geokemiske datasæt, for at identificere hvilke processer der førte til de lave hydrogenisotop-signaturer i dele af bæltet.

Vejleder: emily@snm.ku.dk

Grønlandsk gletsjermel

Projektet undersøger egenskaberne af gletsjermel og dets evne til at forbedre udpinte tropiske jorde og disses evne til at fjerne kulstof. Projektet inkluderer; undersøgelse af geokemiske processer, sammenligning af gletsjermel-aflejringer og evaluering af vidden i sammensætning, lokation, størrelse af aflejringer og afgivelseshastigheder.

Vejleder: minik@snm.ku.dk