Biodiversitet

Vores forskning handler om de overordnede spørgsmål bag de grundlæggende principper i livet. Ved at integrere forskning i økologiske samfund, makroøkologi, makroevolution, systematik, fylogeografi og biogeografi undersøger vi fortid, nutid og fremtid for den biologiske mangfoldighed.

Vi fremmer aktivt og anvender viden fra vores forskning til at addressere to af de mest presserende udfordringer i vor tid:

  • Bekæmpe den aktuelle masseudryddelse af arter
  • Forudsige effekten af den globale arealanvendelse og klimaændringer på biodiversitet.

De vigtigste forskningsområder er

  • At beskrive og dokumentere biodiversitet samt økosystemers funktioner og deres ydelser
  • At forstå de evolutionære og økologiske processer, der skaber og vedligeholder mønstre af biodiversitet
  • At forudsige fremtidige effekter af globale forandringer på biodiversitet, herunder uddøen af arter
  • At opretholde og forsvarligt forvalte global biodiversitet

Info om studieprojekter

Læs mere om studieprojekter på sektionens website her.